به گزارش ملت ایران به نقل از کافه سینما، گزارشی کار کرده از ستایش ناگهانی ماریون کوتیار، بازیگر سرشناس فرانسوی از گلشیفته فراهانی در مصاحبه با مادام فیگارو.

در سینما آدم‌های باشهامت کسانی هستند که راوی قصه‌هایی می‌شوند که کشورشان مردم را از گفتن آنها منع کرده است.

به نظر من گلشیفته فراهانی بازیگر شجاعی است که مقابل قضاوت عده‌ای ناچار شد سرزمین‌اش را ترک کند. چنین افرادی باید از طریق سینما –دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم - جسارت‌شان را نشان دهند.

فراهانی در ماه های اخیر به عنوان مدل با چند نشریه همکاری کرده و اظهارات و گفته های اخیرش درباره ایران و سینمای ایران با واکنش های اغلب منفی علاقه مندان سینما از جمله در نظرات علاقه مندان سینمای ایران در کافه سینما مواجه شده است.