به گزارش ملت ایران به نقل از کافه سینما جرج کلونی که برای بسیاری از سینما دوستان یادآور بازیگران سینمای کلاسیک است در این عکس با شکل و شمایل ستاره بزرگ سینمای کلاسیک آمریکا، کلارک گیبل، ظاهر شده است.

پیش از این هوادارن کلونی، او را با دیگر ستاره محبوب کمدی رومانس‌های کلاسیک، یعنی کری گرانت مقایسه می‌کردند.

جرج کلونی در هیبت کلارک گیبل