در سال جدید در میان چهره‌هایی که نمایش‌های روی صحنه تماشاخانه انتظامی را بازبینی خواهند کرد، اعضایی از خانه تئاتر نیز حضور خواهند داشت.
محمد ساربان و اصغر همت، از اعضای خانه تئاتر هستند که به جمع دیگر اعضای هیات بازبینی این تماشاخانه پیوسته‌اند.
گفتنی است حمیدرضا اردلان، رضا صمدپور و عباس اقسامی دیگر اعضای هیات بازبینی این تماشاخانه هستند.

منبع: ایران تآتر