کتی پری اعتراف کرد که اغلب قبل از بیرون رفتن، لباس مبدل می پوشد و تغییر قیافه می دهد تا شناخته نشود زیرا اصلا " دوست ندارد وقتی که کار نمی کند، کسی او را بشناسد.

این خواننده ۲۷ ساله که اخیر " از همسرش راسل برند جدا شد، وقتی دوست ندارد شناخته شود با کلاه گیس و کلاه ازخانه خارج می شود.

اوگفت: " من معمولا " از یک کلاه گیس استفاده می کنم، روی سرم کلاه می گذارم و یک لباس مادر بزرگی می پوشم و از خانه خارج می شوم. وقتی می خواهم هیچ کس مرا نشناسد، هر کاری که بتوانم انجام می دهم تا به هیچ وجه شناخته نشوم. "

" بخاطر جایی که در آن زندگی می کنم، من مجبورم اینکار را انجام دهم. من خیلی خوب می دانم که چگونه زندگی عادی وروزمره خود را از زندگی حرفه ای ام جدا کنم. شما همه جا مرا نمی بینید و فقط زمانیکه کار می کنم، مرا می بینید و می شناسید. "

منبع: سایت آفتاب