این خواننده که جسد او در ماه فوریه در وان حمام اتاقش واقع در هتل بورلی هیلز پیدا شد، در حالیکه کوکائین مصرف کرده بود و دچار یک حمله قلبی شده بود، در وان حمام خفه شد.

علاوه بر کوکائین آثاری از داروها و مواد مخدر دیگر مانند ماری جوانا، زاناکس و بنادریل نیزدر بدن بی جان او کشف شده است اما هیچ کدام از این مواد باعثمرگ این خواننده مشهور نشده اند.

تعدادی از کسانی که در انجام آزمایشات سم شناسی و بررسی علت مرگ او شرکت داشتند معتقدند که به احتمال زیاد، ویتنی هوستون دچار یک حمله قلبی شده و همین موضوع باعثشده است که او هوشیاری خودش را ازدست بدهد و غرق شود. این گروه بر این باورند که مصرف کوکائین و در نتیجه منقبض شدن سرخرگها، ممکن است باعثبروز این حمله قلبی شده باشد.

پزشکی قانونی تاکید کرد که هیچ اثری از اصابت ضربه و یا جراحت در جسد او کشف نشده است.

انتظار می رود که گزارش نهایی پزشکی قانونی تا دو هفته دیگر آماده و منتشر شود.

ویتنی هوستون که از همسر سابقش بابی براون، یک دختر ۱۸ ساله بانام بابی کریستینا داشت در مصرف مواد مخدر و نوشیدنیهای الکلی سابقه بسیار طولانی داشت و به همین دلیل دوستان این خواننده از مرگ زودهنگام او اصلا " تعجب نکردند.

اگرچه خانواده ویتنی هوستون از شنیدن نتایج آزمایشات خیلی ناراحت شدند اما از اینکه پرونده مرگ او بزودی بسته می شود، خوشحالند.

پاتریشیا هوستون، خواهر شوهر و مدیر برنامه های این خواننده گفت: " ما از شنیدن نتایج آزمایشات سم شناسی خیلی ناراحت و متاسف شدیم اما خوشحالیم که بزودی این پرونده غم انگیز بسته می شود. "

منبع: سایت آفتاب