یک مدیر آموزشگاه و سنتور نواز گفت: موسیقی استان مرکزی بیشترین تاثیر خود را از پایتخت می گیرد. او از اولین اجرای ایرانیان در رادیوی کشور استرالیا توسط گروه راز و نیاز خبر داد.

حسین محمودی مجد در حاشیه نشست با هنرجویان اراک در آموزشگاه موسیقی راز و نیاز افزود: موسیقی استان مرکزی بیشترین تاثیر خود را از پایتخت می گیرد و موسیقی به جز در خاستگاه های موسیقی محلی در استان های کردستان، کرمانشاه و خراسان در بقیه شهرهای کشور از موسیقی پایتخت تاثیر گرفته و تاثیر گذاری زیادی ندارد.

وی اضافه کرد: موسیقیدان هایی که در شهرستان ها از نبوغ و خلاقیت برخوردار بوده اند نیز تا پل ارتباطی با تهران نداشته باشند عملا امکان معرفی خود و آثار آنها وجود ندارد.

محمودی با بیان این که تنها سنتور نواز اراکی در گروه راز و نیاز(گروه سالار عقیلی) است گفت: اولین نوازنده اراکی که در گروه به نام و مطرح راز و نیاز در کنار نوازندگان بزرگ ایرانی هم نوازی کرده و اولین اجرای ایرانیان در رادیوی کشور استرالیا توسط این گروه انجام شده است که می تواند افتخاری برای ایران و استان مرکزی باشد.

وی با اشاره به این که سنتور نوازی این گروه را دو سال است که بر عهده دارد اضافه کرد: اما این افتخار در استان مرکزی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

محمودی با بیان این که در حال حاضر استادان و هنرمندان مطرح کشور برای تدریس و شکوفایی هنر موسیقی به استان دعوت شده و در حال همکاری هستند گفت: هرچند نزدیکی به تهران باعثشده است برخی از هنرجویان موسیقی، یک روزه سفر کرده و در این شهر تحت اساتید مجرب آموزش ببینند ولی ما سعی کردیم از استادان مطرح در این شهر استفاده کرده و به شکوفایی و رونق موسیقی در این استان کمک کنیم.

سالار عقیلی خوانندهٔ جوان موسیقی سنتی و خوانندهٔ ثابت ارکستر موسیقی ملی ایران است که گروه وی راز و نیاز نام دارد و حسین محمودی مجد نیز به عنوان سنتور نواز با این گروه همکاری دارد.

منبع: خبرگزاری سینمای ایران