به گزارش ملت ایران به نقل از فرهنگ نیوز، میامی برای سواحل زیبایش و بسیاری جاذبه های دیگر شهره است، اما در ارائه معماری های بزرگ، حرف زیادی برای گفتن ندارد.

هم اکنون تیمی از توسعه دهندگان در نظر دارند با خلق خورشید مصنوعی، این واقعیت را تا حدودی تغییر دهند.

پیشنهاد تیم طراح سوئدی به نام VisionDivision، «خورشید میامی» نام گرفته و به عنوان بخشی از رقابت نصب شاهکار جدید در نزدیکی پارک Bayfront میامی، صورت می گیرد.

این سازه خورشیدی، افق و غروبی دیجیتالی و همچنین رنگ های خورشیدمانند را در طول روز به این شهر می دهد. در طول شب نیز، بنای پیشنهادی ظاهر ماه را تقلید می کند.

نیم کره این ساختمان نیز به عنوان یک تفرجگاه به کار می رود و به تماشاگران امکان مشاهده کل شهر را در درون خورشید مصنوعی می دهد.