دبیر شواری عالی فضای مجازی گفت: پیوست فرهنگی مربوط به تماس های تصویری در حال تدوین است تا در شواریعالی فضای مجازی مطرح و تصویب شود که فکر می کنم ظرف ۶ ماه آینده این موضوع مرتفع شود.

ابوالحسن فیروز آبادی در حاشیه افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممنوعیت تماس های تصویری بلاخره باید چه زمانی مرتفع گردد؛ اظهار کرد: پیوست فرهنگی مربوط به این موضوع در حال تدوین است تا در شواری عالی فضای مجازی مطرح و تصویب شود که فکر می کنم ظرف ۶ ماه آینده این موضوع مرتفع گردد.

وی درباره انحلال شورای‌های عالی موازی با این شواری حاکمیتی با اشاره به اینکه از جمله دغدغه‌های رهبری نیز هست، افزود: انحلال شواری های عالی موازی نظیر انفورماتیک، اطلاع رسانی و افتا عملا صورت گرفته و جلسات آنها مدت‌هاست که تشکیل نمی‌شود.

فیروز آبادی تاکید کرد: در آخرین جلسه شواری عالی فضای مجازی نیز گزارش کاری در این باره ارائه دادیم و تصمیم گیری در باره انحلال شواری عالی فناوری اطلاعات را منوط به ارائه نظر دولت در جلسه آتی این شواری حاکمیتی کردیم.