محققان در تحقیقی تازه کشف کرده‌اند که دنباله‌دار لاوجوی مقادیر زیادی الکل و نوعی قند در فضا منتشر می‌کند. این مسئله بسیاری را شگفت زده کرده است.

به گزارش ایندپندنت، برای نخستین بار است که در میان دنباله‌دارها چنین مسئله‌ای کشف می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد این دنباله‌دار الکل اتانول، قند گلیکول‌آلدهید و ۲۱ ماده ارگانیک دیگر را فوران می‌کند.

به گفته محققان در هر دقیقه چندین گالن از این مواد در فضا منتشر می‌شود. سی / ۲۰۱۴ کیو۲(لاوجوی) یک دنباله‌دار است که در ۱۴ اوت ۲۰۱۴ توسط تری لاوجوی بوسیله تلسکوپ اشمیت - کاسگرین در صورت فلکی کشتی‌دم کشف شده است.

این دنباله دار که با رنگ تقریباً سبز می‌درخشد یک تکه بزرگ یخ و غبار است که دور خورشید می‌گردد ولی دوره تناوب بسیار طولانی در گردش به دور خورشید دارد. هر ۱۱ هزار و ۵۰۰ سال یک بار این دنباله دار یک دور به گرد خورشید می‌گردد. البته اختلال مختصری که به واسطه جاذبه سیاره‌ها در مدار این دنباله دار ایجاد می‌شود، موجب شده تا مدت گردش بعدی این دنباله دار به دور خورشید حدود ۸۰۰۰ سال طول بکشد.