دو سالی از انتشار اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام روی IOS می‌گذرد و تعداد پیام‌های ارسالی در این شبکه اجتماعی به ۱۰ میلیارد پیام در روز رسیده است.

یکی از مهم‌ترین اخبار این شبکه اجتماعی مهاجرت بزرگ ۱۲.۵ میلیون ایرانی از وایبر به این شبکه بود که توانست رکورد بی‌سابقه‌ای را در شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان بگذارد و به گفته برخی کاربران این دومین مهاجرت بزرگ قوم آریایی در طول تاریخ بود که البته به‌صورت مجازی به وقوع پیوست.

در حال حاضر ایرانی‌ها با ۲۹.۰ درصد از ترافیک تلگرام، شماره یک کاربران این شبکه اجتماعی با ۱۲.۴ میلیون کاربر{لینک} هستند.

پاول دوروف روس تبار و مقیم آلمان موسس و توسعه دهنده تلگرام است و جالب اینجاست که روسها در تلگرام پشت سر ایرانی‌ها در رتبه دوم هستند.