رواج استیکرها و شکلک‌های نامرسوم و بعضا غیراخلاقی در تلگرام، ممکن است دسترسی به این شبکه اجتماعی را در آینده دچار مشکل کند.

در روزهای گذشته برخی کاربران تلگرام با طراحی و انتشار شکلک‌های غیراخلاقی، احتمال فیلترینگ این شبکه اجتماعی را افزایش داده‌اند.

در کنار همه مزایایی که این شبکه برای کاربران به ارمغان آورده، «باز بودن» زبان این برنامه سبب شده است تا هرکس بتواند استیکرهای دلخواه خود را طراحی و به راحتی آن را منتشر کند.

البته نمی‌توان این ویژگی‌ را یک ویژگی صرفا خوب یا بد ارزیابی کرد. بلکه مانند یک تیغ دو لبه است. همان‌طور که اگر از کاربران این شبکه باشید احتمالا دیده‌اید برخی افراد شکلک‌هایی را طراحی و یا شکل‌های موجود را بومی‌سازی کرده‌اند و متناسب با فرهنگ و ویژگی‌های کشورمان دست به طراحی دوباره این شکلک‌ها زده‌اند.

حال در این میان برخی شکلک‌ها با محتوای نامناسب اخلاقی و یا فرهنگی نیز به چشم می‌خورد و تعداد این استیکرها رو به افزایش است که ممکن است در آینده نزدیک به احتمال فیلتر شدن این شبکه اجتماعی دامن بزند.

بعد از اختلالات شبکه پیام‌رسان وایبر کاربران ایرانی به سمت استفاده از شبکه تلگرام سوق داده‌ شدند. این شبکه بسیار سریع و در عین حال ویژگی‌هایی بسیاری دارد که کاربران را به خود جذب می‌کند. اخیرا کاربران ایرانی به رکوردداران استفاده از این شبکه بدل شده‌اند و با اختصاص ۱۶ درصد از ترافیک این شبکه بیشترین استفاده از این شبکه در دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.