ژاپن یک ربات انسان نما که قادر است به زبان ژاپنی، انگلیسی و زبان اشاره با ناشنوایان صحبت کند ساخته است.

امروزه بسیاری از فعالیت ها توسط تجهیزات خودکار مانند ربات ها و کامپیوتر انجام می شود؛ مهندسان ژاپنی به طور مداوم در این زمینه نوآوری هایی تولید می کنند؛ به تازگی نیز شرکت مهندسی علبا در توکیو و چند دانشگاه در ژاپن یک ربات انسان نما که قادر است با زبان اشاره صحبت کند عرضه کرده اند.

«هیتوشی توکودا» مدیر بخش بازرگانی شرکت توشیبا گفت: اسم این ربات «ایکو شیهیرا» است که می تواند به زبان ژاپنی و با حرکات سریع دست با زبان اشاره با ناشنوایان ژاپنی صحبت کند.

این ربات ۴۳ موتور دارد که ۱۵ موتور در سرآن قرار گرفته است و می تواند حرکات صورت را تغییر دهد؛ «ایکو شیهیرا» قادر است در خانه یک ناشنوا کارهای خانه را مانند یک انسان به سرعت انجام دهد و به عنوان یک منشی نیز کار کند.

مهندسان گفتند: در آینده ربات می تواند به زبان آمریکایی صبحت کند و سیستم های دوربین و سنسورهای دیگر نیز به منظور بهبود توانایی های زبان اشاره در آن گنجانده می شود.

توشیبا این ربات انسان نما را در نمایشگاه سال آینده به نمایش می گذارد.