کوچک ترین پاک کننده رباتیک جهان قادر به پاک کردن صفحه نمایش تبلت و گوشی همراه به طور خودکار است.

گوشی های همراه به دلیل استفاده کردن روزانه به طور مداوم کثیف می شوند و این کثیفی می تواند باعثانتقال بیماری شود.

«تاکارا تومی» در ژاپن یک ربات پاک کننده مخصوص گوشی همراه و تبلت ساخته است که با قرار دادن آن بر روی تبلت یا گوشی همراه به طور خودکار بر روی صفحه نمایش غلت می خورد و آن را پاک می کند.

این ربات که کوچک ترین ربات پاک کننده است اول با واکس بعد بدون واکس روی صفحه نمایش دستگاه را فقط در چند دقیقه پاک می کند.

این ربات سبک و قابل حمل است، به راحتی در جیب جا می شود و قطر آن ۷ سانتی متر است.

قیمت آن ۱۷ یورو است.