یک چاپگر سه بعدی در فروشگاهی در آمریکا نصب شده است که مشتری با سلیقه و خواسته خود کفش مورد علاقه اش را چاپ می کند.

شرکت «یونایتدنود» در آمریکا با همکاری یک شرکت چاپ سه بعدی، یک چاپگرسه بعدی در اختیار مشتریان گذاشته اند که شخصاً کفش مورد علاقه خود را تولید کنند.

این چاپگر، کفش را در سه قطعه مختلف چاپ می کند و کفش مانند پازل به هم متصل می شود؛ مشتری می تواند با سلیقه و خواسته خود کفش مورد علاقه اش را چاپ کند اما پس از ۴۰ ساعت می تواند کفش را بگیرد زیرا چاپ یک جفت کفش کامل ۴۰ ساعت طول می کشد.

این چاپگر در فروشگاهی در وسط پارکNOHO«نوهو» در آمریکا نصب شده است.