براهیما سانو، مدیر دفتر توسعۀ ارتباطات راه دور سازمان آی تی یو در گزارشی با عنوان «آی سی تی، واقعیت ها و ارقام» آخرین وضعیت آمار جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشریح کرده است.
به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، این گزارش حاکی از آن است که تا پایان سال ۲۰۱۴ حدود۳ میلیارد نفر کاربر اینترنت خواهند بود که دوسوم از آنان از کشورهای در حال توسعه اند. تعداد مشترکان پهن باند موبایل نیز در سطح جهان به به ۲.۳ میلیارد نفر خواهد رسید. انتظار می رود که ۵۵ درصد از این مشترکان از کشورهای در حال توسعه باشند.
در این گزارش پیش بینی شده است پهن باندِ موبایل همچنان پررشدترین بخش بازار باقی می ماند و نرخ رشد آن در سال ۲۰۱۴ دورقمی خواهد بود. پهن باند موبایل در کشورهای در حال توسعه با بالاترین سرعت در حال رشد است، انتظار می رود این نرخ رشد در سال ۲۰۱۴/۲۰۱۳ دو برابر کشورهای توسعه یافته باشد.
۴۵۵۰۳