پروژه نوکیا ایکس باهدف ورود به بازار اندرودید توسط نوکیا و مایکروسافت دنبال می شد که اینک مرگ آن رسمی شد و قرار است نوکیا ایکس با سیستم عامل ویندوز فون عرضه شود.
الوپ تأکید کرده که سوئیچ از اندروید به ویندوز فون در اسرع وقت صورت می گیرد و دارندگان این گوشی البته همچنان از خدمات و سرویس های تعریف شده بهره مند خواهند بود.
همچنین سرنوشت نوکیا ایکس۲ نیز در هاله ای از ابهام رفته است و درباره گوشی جدید ایکس۲ که قرار بود راهی بازار شود صحبتی نشده است.
از ۱۸ هزارنفری که قرار است مؤدبانه از مایکروسافت اخراج شوند بیش از ۱۲۵۰۰ نفرشان متعلق به واحدهای تولید گوشی نوکیا و کارشناسان آی تی در آن بخش هستند که ظرف ۶ ماه آینده با ارسال نامه اداری بسته پیشنهادی اخراج خود را دریافت خواهند کرد و البته حق وحقوقشان پرداخت خواهد شد.
ساتیا اعلام کرده مطابق استراتژی یکپارچگی تعریف شده برای یکی کردن نوکیا و مایکروسافت باید این تعدیل نیرو را انجام دهد و واحد مهندسی موبایل نوکیا در دو مرکز " سالو " و " تمپر " در فنلاند باهدف تولید لومیای باکیفیت بالا متمرکز خواهد شد و سایر واحدها حذف می شوند.
۵۶۵۰۳