" شینزو آبه " نخست وزیر که پشت این پروژه قرار دارد معتقد است با برگزاری این المپیک در تابستان ۲۰۲۰ سرآمد بودن ژاپن در فناوری روباتیک تثبیت خواهد شد.
وی از " انقلاب روباتیک " صحبت کرده و گفت همه روبات ها همراه با صاحبان خود در ژاپن گرد هم خواهند آمد و تمام مهارت های فناورانه خود را در مسابقات تعریف شده در المپیک بکار خواهند گرفت.
انقلاب روباتیک درواقع ارزش صنعت روبات ها را به درجه کیفی بالا می رساند و با تجمیع ایده های نوین می تواند این صنعت را به جلو براند. نخست وزیر ژاپن که جزییات بیشتری از انقلاب روباتیک موردنظر خود نگفت، می داند که پس از گذشته چند دهه از توسعه روبات ها و هوش مصنوعی، می توان به خوبی توسعه روبات ها در سایر صنایع را مشاهده کرد و با راه اندازی المپیکی مخصوص روبات ها امیدها را در این زمینه افزایش می دهد.
" شینزو آبه " که از کارخانه " تولید روبات برای سایر صنایع " بازدید می کرد ایده های کشور خود را مطرح کرد که چگونه ژاپنی ها روی این علم سوار شده و قصد دارند روبات ها را در تمامی جنبه های زندگی مردم دخالت مثبت دهند.
(robot / robotic در ایران از واژه های چند املایی وارد شده از زبان بیگانه است که پیش تر روبات و روباتیک و ربوتیک نوشته شده و اینک رُبات و رُباتیک و رُبوتیک نوشته شده و همچنان مورد اختلاف است!!)
۵۶۵۰۳