گرست این عکس را در تاریخ ۲۳ جولای / ۱ مرداد ثبت کرده و در توضیح آن نوشته که حتی از ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری هم می شد پرتاب موشک ها و انفجار آن ها را مشاهده کرد. البته در این تصویر نمی توان روشنایی های شهری را از انفجارها تفکیک کرد.
برای مشاهده عکس در ابعاد بزرگ تر،اینجا را کلیک کنید.
۵۳۵۳