امیر حسن زاده*: از نظر نجومی هر ماه قمری با ماه نو(مقارنه ماه و خورشید) شروع می شود. در این حالت، ماه بین خط واصل زمین و خورشید قرار دارد و سطح نورانی ماه دقیقاً در طرفی است که ما نمی توانیم آن را ببینیم. یک یا دو روز بعد، ماه کمی از خورشید فاصله می گیرد و به صورت هلال شامگاهی دیده می شود. به فاصله زمانی بین دو ماه نو متوالی دوره تناوب هلالی گفته می شود که به طور میانگین ۲۹.۵۳ روز طول می کشد و طول متوسط یک ماه قمری است. از آنجا که طول ماه در تقویم نمی تواند عدد غیر صحیح باشد بنابراین هر ماه در تقویم قمری ۲۹ یا ۳۰ روز است.
در یک نوع تقویم هجری قمری موسوم به تقویم قمری قراردادی، ماه ها یکی در میان ۲۹ روزه و ۳۰ روزه هستند. این نوع تقویم برای بررسی های تاریخی و تقریبی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی در هیچ یک از کشورهای اسلامی به عنوان تقویم رسمی استفاده نمی شود. مطابق حکم شرعی اگر هلال ماه در شامگاه روز بیست ونهم ماه رویت شود، آن ماه به پایان رسیده و فردا، روز اول از ماه بعد است ولی اگر هلال ماه در شامگاه روز بیست ونهم رویت نشد، ماه ۳۰ روزه است.
آن چه در اینجا اهمیت دارد، پیش بینی وضعیت رویت پذیری هلال ماه در روز بیست ونهم و رویت آن است. از آنجا که تقویم سالیانه جمهوری اسلامی در سال قبل استخراج می شود، می بایست با توجه به مشخصه های نجومی هلال ماه به پیش بینی آغاز ماه قمری پرداخت. این بحثاز نظر تقویمی و نجومی در تمام ماه ها وجود دارد ولی به دلیل اهمیت مذهبی برخی ماه ها بخصوص ماه های رمضان و شوال، این مسئله بیشتر مورد توجه عموم قرار می گیرد.
عوامل نجومی موثر در رویت هلال ماه
در نگاه اول واضح است که هر چه زمان بیشتری از مقارنه(سن هلال ماه) گذشته باشد، رویت آن آسان تر است. با افزایش سن هلال، ماه فرصت بیشتری دارد تا از خورشید فاصله بگیرد و جدایی زاویه ای آن افزایش یابد و در نتیجه سطح درخشان(فاز) آن نیز بیشتر می شود. اما این تمام ماجرا نیست و عوامل مختلفی در رویت هلال ماه موثرند که به چند مورد آن اشاره می شود:
ارتفاع هلال: یکی از اصطلاحات رایج در بحثرویت هلال ماه، میزان ارتفاع ماه از افق است. ارتفاع، زاویه بین افق و جسم مورد نظر است. ارتفاع هلال ماه یکی از مشخصه های تأثیر گذار در رؤیت هلال ماه است. هر چه ارتفاع هلال کمتر باشد، نور رسیده از آن از لایه های ضخیم تری از جوّ عبور می کند و درخشندگی آن کاهش می یابد. علاوه بر این حتماً توجه کرده اید که در نزدیکی افق گرد و غبار بیشتری وجود دارد که می تواند موجب محو شدن هلال ماه شود. بنابراین هر چه ارتفاع هلال بیشتر باشد، رویت آن آسان تر است.
مدت مکث: هلال های شامگاهی پس از غروب خورشید، غروب می کنند. فاصله زمانی بین غروب خورشید و غروب ماه را مدت مکثمی گویند. اگر مدت مکثمنفی باشد به معنی آن است که ماه زودتر از خورشید غروب می کند. هر چه مدت مکثبیشتر باشد ماه مدت بیشتری در آسمان است و آسمان تاریک تر می شود و امکان رویت فراهم می شود.
ضخامت بخش میانی: یکی دیگر از واژه های مورد استفاده در زمینه ی هلال ماه، «ضخامت بخش میانی» هلال است. هلال ماه مانند کاسه ای است که در بخش میانی خود بیشترین ضخامت را دارد و هر چه به سمت لبه های هلال حرکت کنیم از ضخامت آن کاسته می شود. منظور از ضخامت میانی هلال ماه، پهنای بخش میانی کمان هلال است که بر حسب دقیقه قوسی بیان می شود. هر ۶۰ دقیقه قوسی برابر ۱ درجه است. طبیعی است که هر چه جدایی زاویه ای هلال بیشتر باشد، ضخامت کمان هلال نیز بیشتر خواهد بود.
فاز ماه: اصطلاحاً به نسبت سطح روشن ماه به کل سطح آن، فاز ماه گفته می شود. معمولاً فاز ماه را بر حسب درصد بیان می کنند. فاز ماه رابطه ای مثلثاتی با ضخامت بخش میانی هلال دارد.
رکوردهای رویت هلال ماه
در بسیاری از رشته های علمی و ورزشی، شکستن رکوردهای مختلف به یکی از عوامل ایجاد هیجان و همچنین پیشرفتِ آن رشته تبدیل شده است، جالب اینجاست که در مبحثرؤیت هلال ماه نیز رکوردهایی وجود دارد.
رکوردهای هلال ماه به بحرانی ترین میزان مشخصه های تأثیرگذار هلال در لحظه رؤیت گفته می شود. یکی از روش های اوّلیه بررسی رؤیت پذیری هلال ماه، مقایسه مشخصه های نجومی موثر هلال با مقادیر حدّی یا همان رکوردها است. اگر مشخصه های نجومی مؤثر در رؤیت هلال وضعیت بهتری از رکوردها داشته باشند، می توان ادعا کرد که در صورت تحقّق شرایط مناسب یک رصدگر با تجربه قادر به رؤیت آن خواهد بود.
معیار آغاز ماه قمری در ایران
در کشور ما تقویم هجری قمری در کنار تقویم هجری خورشیدی معتبر دانسته شده و مناسک مذهبی به این تقویم وابسته است. در حال حاضر مرجع رسمی استخراج تقویم در کشورمان،شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهراناست. این شورا برای استخراج تقویم هجری قمری از نظر فقهی رهبر معظم انقلاب بهره می برد. از نظر ایشان، رویت هلال با چشم شرط است و استفاده از ابزار اپتیکی همانند دوربین دوچشمی و تلسکوپ مانعی ندارد. در سال های اخیر، معظم له رویت هلال در روز(قبل از غروب خورشید) را نیز پذیرفته اند که این مسئله موجب ایجاد حوزه جدیدی در رویت هلال شده است.
اختلاف در شروع ماه در تقویم قمری
اختلاف در شروع ماه در تقویم قمری کشورهای مختلف از سه مقوله نجومی، خطای انسانی و فقهی قابل بررسی است.
امروزه با وجود نرم افزارهای نجومی مختلف محاسبه موقعیت و مشخصات ماه کار ساده ای است. به دلیل اختلاف موقعیت جغرافیایی کشورها با یکدیگر، در برخی موارد طبیعی است که رویت و شروع ماه آنها متفاوت باشد.
علاوه بر این رویت هلال یک امر انسانی است و با توجه به افراد و شرایط مختلف متغیر است. تجربه نشان داده بسیاری از مردم از شکل هلال اطلاعی ندارند و گاه، ابر یا دود هواپیما را با هلال اشتباه می گیرند. برخی از افراد غیر متخصص که به استهلال می پردازند، دچار توهم رویت می شوند، یعنی هلالی وجود ندارد ولی مغز تصور می کند هلال را می بیند. مطالعات نشان می دهد که ۱۵ رصدگران عادل دچار توهم می شوند. این توهم رویت می تواند مشکلاتی را در آغاز ماه قمری به وجود آورد. در سال های گذشته در برخی موارد همین عامل در کشورهای همسایه باعثاشتباه در شروع ماه شده است. خوشبختانه در کشورمان بهره گیری از نظر کارشناسان علمی توانسته است این مشکل را حل کند.
اما مهم ترین عامل در اختلاف آغاز ماه قمری، تفاوت معیارهای شرعی شروع ماه در کشورهای اسلامی است. برخی معتقدند گواهی دو نفر مرد مسلمان عادل برای آغاز ماه قمری کافی است حتی اگر نظر آنها با محاسبات نجومی تطابق نداشته باشد(مانند عربستان)، برخی فقط رویت هلال را با چشم غیرمسلح قبول دارند و برخی دیگر، استفاده از ابزار اپتیکی را بلامانع دانسته اند(مانند ایران) و….
اعتبار تقویم عربستان چقدر است؟
بسیاری از مردم فکر می کنند که تقویم عربستان صحیح و همیشه با رویت واقعی هلال ماه منطبق است و در بسیاری از مواقع از آن برای اثبات یا رد شروع ماه قمری در کشورهای دیگر از جمله ایران استفاده می کنند، اما این تصور نادرستی است.
معیار شروع ماه قمری در تقویم عربستان که به تقویم ام القری مشهور شده، به این صورت است که باید مقارنه ماه و خورشید اتفاق افتاده باشد و در شهر مکّه، ماه پس از خورشید غروب کند. در این صورت فردای آن روز اول ماه در تقویم ام القری خواهد بود.
با بررسی وضعیت یاد شده در ماه های مختلف مشخص می شود که این معیار در بسیاری از موارد دلیلی بر رویت پذیر بودن هلال نیست، به همین دلیل در ماه های مهم(رمضان، شوال، ذی الحجه) گزارش های رویت هلال نیز بررسی و اول ماه بر اساس آن اعلام می شود. در این کشور، شورای عالی قضایی گزارش های رویت هلال را بررسی و برای شروع ماه اطلاعیه صادر می کند. با این وجود هم به دلیل گزارش های غیرعلمی که توسط افراد غیر متخصص ارائه می شود، شواهدی وجود دارد که اعلام اول ماه با هیچ معیارعلمی قابل توجیه نیست.
یکی دیگر از مسائلی که باعثسردرگمی می شود اعلام شروع ماه در کشورهای غربی ما(مانند عربستان) و کشورهای شرقی(مانند افغانستان) است، در حالی که هنوز در ایران اعلام رویت نشده است! منطقی است که اگر ملاک نجومی مبنا باشد چنین چیزی غیرممکن است. این اشکال به این دلیل به وجود می آید که برخی کشورهای شرقی به تبعیت از عربستان آغاز ماه را اعلام می کنند در حالی که رویت هلال در آنجا میسر نبوده است.
وضعیت رویت پذیری هلال شوال ۱۴۳۵ در ایران
بر اساس محاسبات، مقارنه ماه و خورشید در ساعت ۳:۱۲ بامداد یک شنبه ۵ اَمُرداد ۱۳۹۳ به وقت تابستانی ایران(مقارن با ساعت ۲۲:۴۲ شامگاه شنبه ۲۶ جولای ۲۰۱۴ به وقت جهانی) رخ می دهد.
جدایی زاویه ای ماه از خورشید در غروب همان روز(یک شنبه ۵ مرداد) حدود ۹ درجه است اما در بخش شمالی کشورمان، ماه زودتر از خورشید غروب می کند؛ در تهران هلال باریک ماه همزمان با خورشید غروب می کند و در جنوب کشور که هلال ماه بعد از خورشید غروب می کند، در بهترین شرایط که در جزیره سیری است، ارتفاع ماه در زمان غروب خورشید حدود ۱ درجه و مدت مکثحدود ۷ دقیقه است(جدول ۱ را ملاحظه کنید). این وضعیت به گونه ای است که حتی با تلسکوپ های مجهز نجومی نیز امکان رویت مستقیم چنین هلالی پس از غروب آفتاب وجود ندارد.

جدول ۱ - مشخصات هلال شوال ۱۴۳۵ در نقاط مختلف ایران

۲۹ رمضان ۱۴۳۵،۵ اَمُرداد ۱۳۹۳،۲۷ جولای ۲۰۱۴

محاسبات در زمان غروب خورشید به صورت راصد مرکزی انجام شده است

نام شهر

جدایی زاویه ای

ارتفاع ماه

مدت مکث

ضخامت

سن هلال

فاز

(درجه)

(درجه)

(دقیقه)

(دقیقه قوسی)

(ساعت)

(درصد)

تهران

۸.۹۹

۰.۱۸ -

۰

۰.۱۸

۱۷.

۰.۶۳

کرمان

۸.۷۱

۰.۴۵

۴

۰.۱۷

۱۶.۴۶

۰.۶

شیراز

۸.۷۹

۰.۶۲

۵

۰.۱۷

۱۶.۷۵

۰.۶۱

جزیره سیری

۸.۶۴

۱.۸

۷

۰.۱۷

۱۶.۴۹

۰.۶

هم چنین شرایط هلال برای رصد در روشنایی روز نیز مناسب نیست. زمانی که ماه و خورشید در ارتفاع بالایی از افق قرار دارند، جدایی زاویه ای ماه و خورشید حدود ۸ درجه است که این مقدار از بهترین رکوردهای رویت هلال با تلسکوپ در روز نیز کمتر است. هلال شوال سال گذشته(۱۶ امرداد ۱۳۹۲) نیز وضعیت مشابهی داشت که رویت آن به اثبات نرسید و ماه رمضان سال گذشته ۳۰ روزه شد. مقایسه پارامترهای هلال شوال امسال با آن نشان می دهد که وضعیت رصدی هلال امسال حتی از هلال سال گذشته نامناسب تر است.
بنابراین رویت هلال ماه شوال در روز یک شنبه ۵ اَمرداد ۱۳۹۳ بعید به نظر می رسد و بر این اساس ماه رمضان امسال در ایران، ۳۰ روزه پیش بینی می شود.
عکس پردازش شده از هلال ماه معیار نیست
در سال های اخیر، برخی عکاسان حرفه ای نجومی توانسته اند با استفاده از تلسکوپ از هلال باریک ماه در جدایی زاویه ای کم(حدود ۵ درجه) عکس برداری و آن را با پردازش رایانه ای آشکار کنند. در این روش از تلسکوپ های مجهز به فیلتر و دوربین های عکاسی حرفه ای استفاده می شود.
برای مثال، در ۸ جولای ۲۰۱۳ یک عکاس فرانسوی به نام تیری لگو در لحظه مقارنه از هلال رمضان ۱۴۳۴ تصویربرداری کرد. این هلال از پشت تلسکوپ قابل رویت نبود و حتی در تصاویر تهیه شده نیز دیده نمی شد؛ اما لگو توانست به کمک تکنیک پردازش تصویر، هلال بسیار باریک و محو را در عکس های گرفته شده آشکار کند.
شایان ذکر است که این روش یعنی پردازش رایانه ای عکس های هلال در کشورهای اسلامی کاربرد عملی و شرعی ندارد.

شرح عکس: تصویری از هلال رمضان ۱۴۳۴ در زمان مقارنه که به کمک عکس برداری حرفه ای از پشت تلسکوپ و پردازش تصویر به دست آمده است.
وضعیت رویت پذیری هلال شوال در دیگر نقاط جهان
نقشه زیر وضعیت رویت پذیری هلال را در غروب روز ۲۷ جولای ۲۰۱۴ در سراسر جهان نشان می دهد. همان طور که می بینید، نخستین محل رویت پذیری این هلال در جنوب آفریقا است و به دنبال آن کشورهای آمریکای جنوبی و جنوب اقیانوس آرام و حتی برخی از کشورهای آمریکای مرکزی می توانند این هلال را با چشم غیرمسلح مشاهده کنند.
اما در کشور عربستان و شهر مکه، جدایی زاویه ای ماه و خورشید در زمان غروب آفتاب کمتر از ۹ درجه و ارتفاع ماه ۲ درجه است. هلال باریک ماه حدود ۱۱ دقیقه بعد از خورشید غروب می کند و به همین دلیل در تقویم ام القری، روز دوشنبه ۶ امرداد مقارن با اول ماه شوال اعلام شده است. هر چند امکان رویت این هلال عملا وجود ندارد اما به احتمال زیاد، کشورهای حاشیه خیلج فارس و برخی کشورهای دیگر(مانند افغانستان و آذربایجان و…) به تبعیت از عربستان، روز دوشنبه ۶ امرداد را عید فطر اعلام خواهند کرد.
برای مشاهده نقشه در ابعاد بزرگ تر،اینجا را کلیک کنید.
راهنمای نقشه رویت پذیری هلال ماه در شامگاه یک شنبه ۵ امرداد ۱۳۹۳ / ۲۷ جولای ۲۰۱۴
A(سبز روشن): هلال به راحتی با چشم غیرمسلح دیده می شود
B(سبز فسفری): هلال در شرایط جوی ایده آل با چشم دیده می شود
C(سبز): برای یافتن هلال به ابزار اپتیکی نیاز است و پس از پیدا کردن جای هلال می توان آن را چشم هم تشخیص داد
D(زرد): هلال فقط با تلسکوپ یا دوربین دوچشمی دیده می شود
E(نارنجی): هلال با تلسکوپ های معمولی دیده نمی شود
F(شفاف): هلال زیر حد دانژون است و دیده نمی شود.
(قرمز): هلال ماه قبل از خورشید غروب می کند
*کارشناس مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
۵۳۵۳