این عکس برداری در ساعت ۱۳:۳۶ ظهر امروز به وقت ایران انجام گرفته و برای ثبت آن از تلسکوپ احتمالا ۱۲ اینچی(قطر ۳۰ سانتی متر) و سی. سی. دی استفاده شده است. البته آشکار شدن هلال پس از پردازش رایانه ای بدان معنی است که این هلال با چشم قابل مشاهده نبوده، یعنی اگر رصدگر دوربین سی. سی. دی را برمی داشت و با چشم به دریچه تلسکوپ نگاه می کرد، نمی توانست هلال را ببیند.
آشکارسازی هلال در عکس با استفاده از پردازش رایانه ای جزو روش های اثبات آغاز ماه قمری نیست، ضمن آن که این هلال هنگام ظهر دیده شده و در فقه اهل سنت چنین رصدی معیار اثبات آغاز ماه قمری نیست.
برای مشاهده عکس در ابعاد بزرگ تر،اینجا را کلیک کنید.
۵۳۵۳