دستبند Up۲۴ به قیمت ۱۴۹.۹۹ دلار و دستبند Up به قیمت ۷۹.۹۹ دلار عرضه شده است و اپلیکیشن قابل دانلودی روی آی او اس و اندروید دارد که می تواند به کاربر برای سلامت بهتر و کاهش وزن کمک کند.
توسعه دهندگان این اپلیکیشن با آنالیز آنچه می خورید، چقدر راه می روید و چقدر می خوابید؛ سعی می کنند تحلیل داده متناسب با اطلاعات جمع آوری از شمارا ارائه کرده و با دادن برنامه مناسب، هم به خواب بهتر شما کمک کنند و هم جلوی اضافه وزن شمارا بگیرند.
ثبت آیتم های تغذیه ای در وعده های غذایی و تحلیل آیتم های ثبت شده و مقایسه دیتابیسی با آنچه کاربر باید بخورد و باشد و سپس ارائه پیشنهاد در وعده غذایی بعدی؛ کل کاری است که این دستبند و اپلیکیشن همراه آن انجام می دهد.
در تصاویر مرتبط دو نوع وعده غذایی صبح و بعدازظهر را مشاهده می کنید.
منبع:جابون
۵۶۵۶