ملت ایران:روز سه شنبه بیستمین سالگرد تولد وب جهان گستر بود.
سازمان تحقیقات هسته یی اروپا(سرن) که خالق نخستین وب سایت جهان بوده اعلام کرده که در حال بازخلق اولین وب سایت جهانی است.
اولین وب سایت جهانی در واقع، جهشی را در عرصه علم موجب شد و اینترنت را از حوزه تسخیر دانشمندان علوم رایانه به یک ابرسیستم اطلاعاتی تبدیل کرد که جوامع مدرن هم اکنون به آن وابسته هستند.

اولین سرور وب که توسط تیم برنرز - لی به کار رفت
این وب، نخست در سال ۱۹۸۹ در سرن و توسط تیم برنرز - لی به عنوان شیوه ای برای سهیم کردن اطلاعات توسط فیزیکدانان سراسر جهان، طراحی شد.
با قابل دسترس کردن نرم افزار لازم برای اداره یک سرور وب جهانی به طور رایگان و سپس ایجاد یک بروزر اساسی و کتابخانه رمزی، سرن برای اینترنت همان خدمتی را انجام داد که هنری فورد برای موتور خودرو انجام داد.
به گفته رولف هویار مدیرکل سرن، این وب سایت تمامی بخش های جوامع را متحول ساخت و شیوه برقراری ارتباط، کار، ابتکار و زندگی را دوباره شکل بخشید.

صفحه بروز اولیه NeXT در سال ۱۹۹۳
با این حال، مانند بسیاری از اولین نسخه های تاریخی، انگیزه ای برای حفظ نخستین وب سایتی که «برنرز» بر روی یک رایانه NeXT قلاب کرد، وجود نداشت.
پس از چند سال، این سایت بازنشسته شد و ماشین NeXT نیز که به عنوان اولین سرور وب اصلی عمل کرد، هم اکنون یک شی موزه یی در سرن است.
به منظور بزرگداشت بیستمین سال تایپ WWW، سرن اولین وب سایت را دوباره به زندگی بازمی گرداند؛ همچنین سیستم NeXT دوباره فعال شده است.

اولین وب سایت جهان