ملت ایران:مایکروسافت روز گذشته وصله ای معیوب را که مشکلات جدی برای سیستم عامل ویندوز ایجاد می کرد، اصلاح و مجددا عرضه کرد.
کاربرانی که وصله معیوب را نصب کرده بودند، با هشدار صفحه آبی ویندوز مواجه می شدند که به معنای نقص جدی در سیستم عامل یاد شده است و می تواند عملکرد آن را به طور کامل مختل کند، یا باعثبوت شدن چند باره سیستم شود.
وصله یاد شده موسوم به MS۱۳-۰۳۶ اولین بار در ۹ آوریل عرضه شد، اما سه روز بعد کاربران از اختلال ناشی از نصب آن شکایت کردند.
حال مایکروسافت این وصله را با عنوان KB۲۸۴۰۱۴۹ عرضه کرده و وعده داده که با نصب آن مشکلات قبلی به وجود نمی آید.
مایکروسافت از ارائه هرگونه توضیحات فنی در مورد علت وقوع این مشکل خودداری کرده، ولی برخی متخصصان تداخل این وصله با برخی نرم افزارهای ثالثمحبوب در میان کاربران را عامل نقص یاد شده عنوان می کنند.
مشکل یاد شده کاربران تمامی نسخه های ویندوز را دچار مشکل کرده بود.