به گزارش ملت ایران به نقل از فرهنگ نیوز، طرح مفهومی Bio - CleanerII شامل یک ربات مار و باکتری بی هوازی Shewanella oneidensis است که درون ربات قرار می گیرد.

باکتری با تولید برق، انرژی لازم برای شنا کردن ربات مار درون آب را فراهم کرده و در عین حال به عنوان بخشی از فرآیند پاکسازی، به شکستن و تجزیه پیوند فلزات سنگین موجود در آب کمک می کند.

آب تصفیه شده توسط ربات مار مجددا به دریا یا اقیانوس بازگردانده می شود و از این سیستم می توان برای پاکسازی آب استخرهای پرورش ماهی و حذف آلاینده ها از آب دریا و اقیانوس استفاده کرد.

در هنگام عملیات پاکسازی چراغ های LED قرمز رنگ دستگاه روشن می شود و روشن شدن چراغ سبز به معنای اتمام مراحل پاکسازی است؛ برای رهگیری موقعیت دقیق ربات مار از دستگاه موقعیت یاب(GPS) استفاده شده است.

محققان موسسه فناوری Fortune امیدوارند که سیستم پاکسازی آلاینده های سنگین آب تا سال ۲۰۲۰ مورد استفاده قرار بگیرد.