دانشمندان بدین منظور سریع ترین و شگفت انگیزترین ستاره را که با سرعتی برابر ۱.۶ میلیون کیلومتر در ساعت در حال دورشدن از مرکز کهکشان راه شیری است، را کشف کردند.
این ستاره فوق سریع که سرعتی معادل ۱.۶ میلیون کیلومتر دارد، در میان ۲۰ همتای خود به زمین نزدیک ترین بوده و از لحاظ شفافیت نیز رتبه دوم را داراست.
محققان ستاره شناسی امریکا با همکاری اخترفیزیکدانان چینی در پروژه ای علمی - تحقیقاتی مشترک تصویر ستاره ای متعلق به طبقه ستارگان فوق سریع(Hypervelocity Stars) را با تلسکوپ های پیشرفته شکار کرده اند.
ژنگ ژنگ استادیار دانشگاه یوتا واقع در ایالات متحده اعلام کرد: کشف ستارگان متعلق به کهکشان راه شیری می تواند ما را در درک سیاه چاله ها و دیگر اجرام کیهانی که در هاله ای ابهام آمیز پنهان شده اند، کمک کند.
ما نمی توانیم هاله ماده تاریک را ببینیم اما گرانش آن روی این ستاره عمل می کند و می توان از مسیر و سرعت ستاره که تحت تاثیر جاذبه بخش های مختلف کهکشان راه شیری است، دیدگاه هایی را در این خصوص بدست آوریم.
دانشمندان معتقدند این کشف می تواند سرنخ هایی درباره ابر سیاهچاله مستقر در مرکز کهکشان راه شیری و همچنین هاله ماده تاریک مرموزی ارائه دهد که این کهکشان را احاطه کرده است و روی ستارگان تاثیر گذاشته است.
این کارشناس برجسته نجومی در خصوص ستاره هایی با سرعت بالا گفت: سرعت اسرارآمیز این ستارگان به قدری زیاد است که از نیروی جاذبه کهکشانی می گریزند. در دهه های گذشته ستاره شناسان ۲۰ گونه از چنین ستاره های عجیبی را کشف کرده اند. ستارگان فوق سریع جفت های باقی مانده ستارگان دو قطبی هستند که زمانی حول یکدیگر می چرخیدند و به ابر سیاهچاله موجود در مرکز کهکشان بیش از اندازه نزدیک می شدند.
گرانش شدید از جانب سیاهچاله، که جرم آن چهار میلیون برابر خورشید است، یکی از این ستارگان را شکار می کند که بنابراین این ستاره حول سیاهچاله می چرخد و دیگری را به مسیری ورای کهکشان راه شیری پرتاب می کند.