وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است و امیدواریم در ۶ ماه اول ۵ یا ۶ شهر به این شبکه متصل شود و تا سال ۹۴ سراسر کشور به این شبکه متصل شود.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگران، درباره فیلتر شبکه اجتماعی " واتس آپ "، گفت: وزارت ارتباطات درباره حیطه کاری خود صحبت می کند. موضوعی که مطرح شد مهم نیست و نباید تبلیغ کرد و مسیر عادی خود را طی می کند.
او درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است و امیدواریم در ۶ ماه اول ۵ یا ۶ شهر به این شبکه متصل شود و تا سال ۹۴ سراسر کشور به این شبکه متصل شود.
واعظی گفت: با ۳ دانشگاه و مرکز پژوهشی قرارداد امضای فیلترینگ هوشمند را انجام داده ایم تا موارد غیراخلاقی را فیلتر کنند.