ملت ایران: مطالعه جدید بر روی مغز انیشتین باعثشده است تا توانایی های فوق العاده او ویژگی های فردی و جسمی او ممکن شود و شناخت بر روی این انسان تاریخی بزرگ بیشتر شود.

بررسی ها نشان می دهد؛ ضریب هوشی انیشتین۸۵ بوده است که این عدد ضریب هوشی افراد متوسط را نشان می دهد ولی این عدد در دوران انیشتین نسبت به مردمان هم زمان خودش عدد بالایی بوده است، علاوه بر ضریب هوشی دانشمندان توانسته اند ۱۴ عکس منحصر به فرد از قشر مغز انیشتین تهیه کنند که نشان می دهد اندازه و شکل مغز این دانشمند بزرگ نامتقارن بوده و مانند یک مغز طبیعی به نظر نمی رسد.

پس از مرگ انیشتین در سال ۱۹۵۵ مغز او با اجازه خانواده اش از زوایای مختلفی عکس برداری شد و دانشمندان با شناسایی بافت های مغز او دریافتند که مغز انیشتین از ۲۴۰ بافت و بلوک جدا از هم تشکیل شده است.

دانشمندان امیدوارند تا مغز انیشتین کلیدی باشد برای حل تمام معماهای استعدادها و توانایی های بشر در طول زندگیشان