جسم سیاره‌ایجدید توسط " اسکات شپرد " از نهاد کارنگی و چادویک ترویلو از رصدخانه جمینی و با کمک دوربین انرژی تاریک واقع بر روی تلسکوپ NOAO در شیلی کشف شده است.

این تلسکوپ چهارمتری دارای بزرگ‌ترین میدان دید در مقایسه با هر تلسکوپ به اندازه خودش است و این موضوع به تیم علمی امکان اسکن نواحی وسیع آسمان شب را برای رصد اجسام بسیار دوردست مهیا می‌کند.

گفته می‌شود کشف جدید دارای اثر نقضمرزهای منظومه شمسیو بازتعریف درک دانشمندان از این میدان کیهانی است.

لبه فرضی جدید منظومه شمسی " ابر درونی Oort " نام دارد؛ این ابر متفاوت از ابر بیرونی‌تر است زیرا اجسام واقع در ابر بیرونی‌تر به طور مداوم تحت گرانش ستارگان جدید هستند اما اجسام آسمانی واقع در ابر درونی‌تر فارغ از چنین مداخله‌ای هستند و مدار ثابت‌تری را تعقیب می‌کنند.