قیمتبرندهاو مدل های پرطرفدار انواع گوشی هایتلفن همراهکمتر از ۵۰۰ هزار تومانی موجود در بازار به ترتیب میزان محبوبیت به شرح زیر است.