شرکت سازنده از نمونه اولیه ابزار شارژکننده ای رونمایی کرده که تواناییشارژرا در این بازه زمانی اندک به نمایش می گذارد.

گرچهفناوریحاضر در پس این سامانه محرمانه اعلام شده، گفته می شود سیستم ابداعی می تواند برای هرگجتیکارآمد باشد و امکان شارژشدن لپ تاپ را نیز در دقایقی به جای ساعت ها زمان، فراهم می کند.

نمونه سیستم مزبور برای «گالکسی ۴» سامسونگ طراحی شده است.

شرکت سازنده در حال طراحی نیمه رساناهای زیستی بوده که از ترکیبات آلی طبیعی موسوم به «پپتیدها» یا زنجیره های کوتاه آمینو اسیدها(بلوک های سازنده حیات) تشکیل شده است. می توان از این فناوری برای سرعت دهی به زمان شارژشدن بهره برد.

نمونه اولیه شارژر جدید به اندازه شارژر یک لپ تاپ است اما سازندگان به دنبال کاهش اندازه آن هستند.

بهای سامانه جدید ۳۰ دلار اعلام و تولید تجاری آن برای اواخر سال ۲۰۱۶ گزارش شده است.