به گزارش ملت ایران و به نقل ازمرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کنفرانس جهانی توسعه مخابرات هر چهار سال یکبار و با هدف بازنگری پیشرفتهای مخابراتی صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه و محقق کردن اولویت ها، راهبردها و طرحهای عملیاتی توسعه ICT برای آینده برگزار می شود.

حضور در مجامع بین المللی از طریق حضور فعال و تأثیرگذار در مجامع منطقه ای یکی از رویکردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد و این وزارتخانه با ارائه اسناد تهیه شده به جلسات آمادگی کشورهای عضو APT برای WTDC - ۱۴ نقش بسیار مهمی را در تهیه نقطه نظرات این کشورها برای کنفرانس ایفا نموده است.

از اهداف این کنفرانس می توان به هدایت و رهبری موضوعات و اولویتها و برنامه های کاری بخش توسعه ارتباطات و ارائه پیشنهاد در خصوص نیازمندیهای ویژه مخابراتی مناطق به دفتر توسعه ارتباطات توسط کنفرانسهای منطقه ای توسعه ارتباطات اشاره کرد.
همچنین تعیین اهداف و استراتژیهای توسعه متعادل مخابرات در سطح جهانی و منطقه ای و توسعه و به روز شدن شبکه ها و سرویسهای کشورهای در حال توسعه از دیگر اهداف این کنفرانس است.
گفتنی است کنفرانس جهانی توسعه مخابرات پیش زمینه کنفرانس سران مختار است که در اکتبر ۲۰۱۴ در کره جنوبی برگزار می شود و توافقات اولیه در خصوص موضوعات مطرح در کنفرانس سران مختار در این کنفرانس مورد تبادل نظر قرار می گیرد.