هر چند امروزهاتومبیلها مجهز به سیستم شناسایی عابر شده اند و در حال اجراست، اما مقامات لندنی می خواهند امنیت بیشتری را برای عابران و دوچرخه سواران در شهر بوجود بیاورند و به همین دلیل سیستم جدید شناسایی عابر از عرض خیابان مورد آزمایش قرار گرفت.
این کار با نصب نسل جدید ابزار و حسگرها در مناطقی که عابر حق عبور دارد، شروع شده است و قرار است در محل های عبور از عرض خیابان نزدیک ایستگاه هایمتروو معابر عمومی به زودی بعد از تکمیل فرایندهای لازم، نصب شود.
به گفته مقامات لندنی، این سیستم برای اولین بار در جهان تست می شود و نمونه آن وجود ندارد.
دوربین ها رویچراغهای ترافیکیزوم کرده و اگر عابری را مشاهده کنند به صورت خودکار سیگنال تعریف شده را در شعاع و زمان بیشتری بکار می گیرند(چراغ سبز برای عابرو چراغ قرمز برای راننده بیشتر طول می کشد) تا مطمئن شوند عابر از عرض خیابان عبور کرده است. در واقع این سیستم به طور هم زمان تعداد عابران را چک کرده و رنگ چراغ راهنمایی به نفع عابر زودتر تغییر پیدا می کند.
سیستم موجود در لندن موسوم به SCOOT است. اسکوت یا Split Cycle Offset Optimisation Technique بسته به میزان ترافیک تغییر می کند. سیستم کنترل اسکوت در ۳ هزار نقطه لندن در محل های عبور و مرور نصب شده است.
قرار است تعداد بیشتری از سیستم جدید در تابستان نصب شده و روی خطوط دوچرخه سواری نیز تعبیه شود.
(گفتنی است سیستم SCATS در استرالیا، سیستم SCOOT در انگلیس، سیستم UTMS در ژاپن، سیستم OPAC در امریکا، سیستم PRODYN در فرانسه و سیستم های UTOPIA و SPOT در ایتالیا استفاده می شود.)