دکتر عبدالصمد خرم آبادی، افزود: وزارت ارتباطات مجری دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می باشد و هرگونه خودداری عمدی و سهوی از اجرای دستورات کارگروه جرم محسوب می شود.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: در صورتی که ثابت شودرفع فیلترفیس بوکدر برخی از مناطق کشور ناشی از قصور و یا تقصیر مسئولین ذیربط بوده، به طور جدی با آن ها برخورد خواهد شد.

خرم آبادی در پایان خاطرنشان کرد: تذکرات لازم در خصوص رفع فوری اختلالات ایجاد شده به مسئولین ذیربط در وزارت ارتباطات داده شده است.