ملت ایران: اخیراً در صفحه ارائه نتایج جست‌وجو در گوگل، کادر جدیدی ظاهر می‌شود که در آن یک سوال و چند پاسخ آماده درج شده است.

این کادر برای عده اندکی از کاربران گوگل به نمایش در می‌آید و هدف از آن، ارزیابی نتایج جست‌وجوها بر اساس میزان رضایت کاربر است.

در این کادر این پرسش مطرح می‌شود که: از این جواب‌های جست‌وجو تا چه حد رضایت دارید؟

در پاسخ پنج گزینه مطرح می‌شود که عبارتند از: «بسیار راضی هستم»، «تا حدودی راضی هستم»، «نه راضی هستم و نه ناراضی»، «تا حدودی ناراضی هستم» و «بسیار ناراضی هستم.»

در کنار هر جواب هم یک آیکون چهره وجود دارد که تا حدودی مفهوم متن را بیان می‌کند.

به نظر می‌رسد گوگل قصد دارد از نظر کاربران واقعی و نه روبات‌ها، برای بهبود عملکرد جست‌وجوگر خود استفاده کند.

از سوی دیگر این شرکت مطرح آمریکایی همواره می‌کوشد با جواب‌های ناخواسته، اسپم و تبلیغاتی مقابله کرده و همیشه بهترین و مرتبط‌ترین نتایج را لیست کند.

همین سیاست‌های ارزشمند باعثشده این سایت به بهترین موتور جست‌وجوی اینترنتی تبدیل شود و با اختلافی بسیار، جایگاهی برتر از همه رقبا به دست آورد.

ایتنا