نماد معاملاتی شرکتایران خودروبا توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هرسهممتوقف شد. این شرکت که به تازگی مجوز افزایش سرمایه ۶۰ درصدی آن صادر شده است، با قیمت ۲۶۴ تومان و برخورداری از صف خرید یک میلیونیمتوقفشد.
بر اساس اعلام معاونت بازار، علاوه بر ایران خودرو نماد معاملاتی شرکت های کارخانه های تولیدی شهید قندی و صنایع شیمیایی سینا با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل(بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله است.