ملت ایران: بسیاری از کاربران رایانه با موس هایی که کار می کنند مشکل دارند و از آن ها خیلی استقبال نمی کنند. چرا که یا قالب دستشان نیست و یا زیبایی ندارد.

به تازگی طراحی کره ای به نام " Wang Hui " راهی را برای از بین بردن مشکلات کاربران با موس پیدا کرده است و البته تمام آن ها را در موس اختراعیش به نام " موس جادویی " قرار داده است.

این موس بسیار نازک و با قطری ۴.۳ میلی متری است و به عنوان پوست دومی زیر پوست شما به حساب می آید. این موس کاملا در تمامی دست ها جای می گیرد چرا که قابلیت انعطاف دارد و می توانید آن را تنظیم کنید.

این موس همچنین بسیار زیبا و با صفحه لمسی است که به شما اجازه می دهد به راحتی و بدون آنکه به دستانتان فشاری وارد شود با آن ساعت ها کار کنید.

موس جادویی وسیله است که با بسیاری از رایانه و لپ تاپ ها هماهنگی دارد و می توانید از آن به سرعت استفاده کنید. این درحالی است که با توجه به اندازه کمش قابلیت حمل بالایی دارد و در جیب شما نیز جا می شود.

باشگاه خبرنگاران