ملت ایران: ارسال پیامک در هنگام خواب پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود، اما کارشناسان بر این باورند که این روند با رویه‌هایی که انسان امروزی برای تقارن هرچه بیشتر با دنیای فناوری پیش‌ می‌گیرد نامتقارن است و از این رو این پدیده را می‌توان خطرناک‌تر از اختلال راه رفتن در هنگام خواب دانست.

پروفسور دودل در این خصوص توضیح داد: این اختلال دقیقا به همان صورتی است که فکر می‌کنید؛ ارسال پیامک در حالی که کاملا به خواب رفته‌اید. در این حالت شما در فضایی بین خواب و بیداری به‌سر می‌برید و همان طور که از این توضیح برمی‌آید، در چنین فضایی اقدام به ارسال پیامک می‌کنید.

وی همچنین گفت: زمانی که فرد معتاد به فناوری در خواب به‌سر می‌برد صدای مخصوص پیامک تلفن‌همراه به گوش وی‌ می‌رسد و در همین شرایط او اقدام به پاسخگویی می‌کند. این پروفسور توضیح داده است که اختلالات خواب باعثچاقی، افسردگی، افت تحصیلی و … می‌شود.

این محقق توضیح داده است که برای رهایی از این مشکل باید به هنگام خواب تلفن‌همراه را دور از خود نگه داشت و صدای آن را کاملا قطع کرد.