ملت ایران: یک شرکت هولدینگ با امتیاز هلندی در قبال مبلغ بالایی، فیسبوک را مورد پیگرد قانونی قرار داده است و به این وبسایت شبکه اجتماعی، اتهام دزدیدن دکمه " لایک " وارد کرده است.

رسانه اجتماعی رامبراند ادعا می کند که یک برنامه نویس به نام " جوان جوزف اورادوس واندر میر " که اکنون در قید حیات نیست، ایده " لایک " را مطرح کرده بود.

آنها می گویند که واندر میر در سال ۱۹۹۸ دستگاهی برای " سرفبوک " خود طراحی کرد، یعنی ۵ سال قبل از آنکه عکس های آشپزی مدرن و عکس های کودکان را در سرفبوک خود پست کند.

سرفبوک یک دفتر خاطرات اجتماعی بود که به افراد امکان به اشتراک گذاری زندگی خود با دوستان و خانواده را می داد و دکمه ای برای تأیید در آن طراحی شده بود. به نظر آشنا نمی رسد؟!

برترین ها