ملت ایران: فاضلی، رییس آژانس فضایی جمهوری اسلامی ایران گفت که در آینده ای نزدیک ماهواره ای ایرانی با کپسول بیولوژیکی به فضا پرتاب خواهد شد. به گفته وی، آماده سازی برای پرواز مداری تکمیل شد.

به گزارش ملت ایران، به نقل از صدای روسیه، فاضلی در سخنرانی خود در پژوهشگاه فنی تهران گفت، همانطور که قبلا برنامه ریزی شده بود یک میمون به فضا پرواز خواهد کرد. نام موشک حامل " پیشگام " است اما در واقع فقط اسم قبلی " کاوشگر - ۵ " تغییر شده است.

شایان ذکر است که مقامات کشور در برابر آژانس فضایی جمهوری اسلامی یک وظیفه بلند پروازانه را قرار دادند: یک پرواز فضایی سرنشین دار باید تا سال ۲۰۲۱ انجام شود. پیش از این محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور گفته بود که سفینه فضایی ایرانی در سال ۲۰۱۵ ساخته خواهد شد.