به گزارش ملت ایران به نقل از فارسیک منبع آگاه ازمسدودشدنفیلترشکن psiphon از سه روز گذشته خبر داد.

وی گفت: یک هفته پیش نیز افزونه ZenMate کروم مسدود شد و برنامه مسدود شدن تمام ۸ فیلتر شکن در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: دستوری برای مسدود سازی نرم افزار ارتباط موبایلی Line دریافت نکرده ایم و احتمالا ایجاد محدودیت هایی در دسترسی به این برنامه، به دلیل اعمال محدودیت دسترسی به psiphon حادثشده است.