ملت ایران:دانشمندان تصویری از خورشید و زمین ارائه کرده‌اند که از چشم انداز خرده سیاره ۲۰۱۲ XE۵۴ ارائه شده است. این خرده سیاره در کنار یک سنگ بزرگ که مدتها است با نام توتاتیس مورد مطالعه قرار گرفته از نزدیکی زمین عبور کردند.

خوشبختانه هیچ خطر برخوردی زمین را تهدید نمی‌کرد، اما دانشمندان اظهار داشتند که این رخداد منحصر به فرد می‌تواند اطلاعات بسیاری درباره خرده سیاره‌ها به آنها بدهد.

تصاویر خرده سیاره‌ای که دیشب از کنار ما گذشت

چهار تصویر رایانه ای از خرده سیاره توتاتیس براساس تصاویر راداری از کاوشگر گلدستون ناسا

سنگ بزرگ فضایی توتاتیس نیز که مورد مطالعه دانشمندان قرار داشت، یکی از دو خرده سیاره‌ای بود که شب گذشته از کنار زمین ما گذشت.

توتاتیس ۴۱۷۹ که به عنوان یک سیب زمینی بدریخت توصیف شده است از فاصله ۶.۹ میلیون کیلومتری زمین عبور کرد، این فاصله ۱۸ برابر فاصله زمین و ماه است.

دانشمندان اظهار می‌دارند که این خرده سیاره با طول ۴.۴۶ کیلومتری و عرض ۲.۴ کیلومتری می‌تواند یک خطر بالقوه برای زمین باشد چرا که این خرده سیاره هر چهار سال یک بار عبور از کنار زمین را تکرار می‌کند.

در مقام مقایسه، خرده سیاره‌ای که دایناسورها را منقرض کرد تقریبا ۱۰ کیلومتر عرض داشت.

خبرگزاری مهر