نگاهی زودهنگام به بلک بری 10

ملت ایران:۱۱ بهمن زمان برگزاری مراسم معرفی بلک بری ۱۰ و تلفن های جدید ریم است. در سایت کمپانی صفحه ای قرار گرفته که به مرور تا زمان مراسم اصلی، خبرهای جدیدی را در اختیار ما می گذارد. عکس بالا هم نمایی از پشت یکی از تلفن های جدید ریم را به نمایش گذاشته؛ لنز دوربین در گوشه بالا و بدنه ای دانه - دانه که انتظار داریم جنسی عالی - مثل اکثر محصولات ریم - داشته باشد، تنها چیزهایی است که از تصویر می توان دریافت.

ولی این تنها مورد نیست. شعار «طراحی مجدد، مهندسی مجدد، اختراع مجدد» تنها مربوط به سخت افزار دستگاه نیست، اصل کار را باید سیستم عامل دانست. ویدیوی قرار گرفته در سایت نیز نماهایی جالب از تجربه ای متمایز، جذاب و قوی از سیستم عامل جدید ریم را به ما نشان می دهد.

نارنجی