اتومبیلهای بدون راننده ولنزهای هوشمند، پروژه هایی است که ما می دانیم و خیلی چیزهای دیگر که ما نمی دانیم.
پروژه های موفقگوگلاز چنین محیطهای علمی - تخیلی بیرون آمده است و تمرکز گوگل روی چننی لابراتواری بی خود نیست.
آسترو تلر، همه کاره گوگل ایکس می گوید اینجا پروژه ها شکست می خورند اما دوباره سرپا شده و چیز دیگری ابداع می شود، درست مانند فیلم های علمی - تخیلی!
اگر مهندسان ذره ای احساس کنند که مدیرانشان جلوی خلاقیت شان را می گیرند، بلافاصله خود را در تیمی دیگر سوئیچ می کنند. اینجا همه چیز Creative است!
اگر سایرین نیز تشخیص دهند که مدیر لایق نیست، همگان سوئیچ می کنند!
آنها کتابهای علمی - تخیلی زیاد می خوانند، فیلم های مرتبط را می بینند و بعد فکر می کنند و ابداع می کنند. اینجا به چنین افکاری اهمیت می دهند.
با خواندن کتابهای علمی تخیلی قدیمی می توان بلوتوثو آی پد و گوشی های تاشو و… را از داخل آنها مشاهده کرد.
آنهایی که در گوگل ایکس کار می کنند جزو ۱۰ کالج برتر دنیا هستند و هر روز چیزهای جدید ابداع می کنند.