کوتوله‌های قهوه‌ای بین ستارگان و سیارات قرار دارند؛ آنها بیش از آن بزرگ هستند که سیاره در نظر گرفته شوند با این حال، دارای ماده کافی برای همجوشی هیدروژن در هسته‌های‌شان برای تبدیل‌شدن به ستاره نیز نیستند. این اجرام کیهانی اغلب " ستارگان ناکام " نام دارند، زیرا دارای منبع انرژی درونی نبوده و بنابراین، سرد و بسیار کم‌نور هستند و در طول زمان به خنک‌شدن ادامه می‌دهند.

" کوتوله قهوه‌ای "جدید که ULAS J۲۲۲۷۱۱-۰۰۴۵۴۷ نام دارد بی‌نهایت سرخرنگش در مقایسه با کوتوله‌های قهوه‌ای نرمال، توجه رصدگران را به خود جلب کرد. مشاهدات بیشتر با بهره‌گیری ازتلسکوپبسیار بزرگ شیلی و استفاده از شیوه تحلیل داده‌ها نشان داد دلیل این سرخی بیش از اندازه، حضور لایه بسیار ضخیمی از ابرها در جو فوقانی‌تر آن است.

فردریکو موراکو، رهبر تیمتحقیقاتیازدانشگاههارتفوردشایر، گفت: ابرهای ضخیم این نوع کوتوله قهوه‌ای تقریبا از غبار معدنی مانند انستاتیت و سنگ سنباده تشکیل شده‌اند و ما موفق به کشف حضور این ابرها و همچنین تخمین‌زدن اندازه دانه‌های غبار آنها شدیم.