به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، کوئیچی واکاتا، فضانورد آژانس اکتشافاتهوافضاژاپن(JAXA) ‌ برای خلق نورهایی مشابه شفق قطبی از یک دستگاه چرخان و مارپیچی استفاده کرده است.

چطور OLED کار می‌کند؟

این دستگاه مجهز به منبع نوری خطی ال‌ای‌دی(LED) است که با چرخش دستگاه در محیط میکروگرانشیایستگاهبین المللیفضایی، باعثایجاد نورهای خیره‌کننده رنگارنگی می‌شود؛ این منبع نوری با چرخش و تغییر رنگ مداوم، یک مسیر درخشان و زیبا ایجاد می‌کند.

واکاتا از سرعت پایین شاتر دوربین عکاسی برای تصویربرداری از چرخش دستگاه و ایجاد رنگین‌کمان نوری در محیط ایستگاه استفاده کرده است.