آیا کیبرد سرفیس مشکل طراحی دارد؟

ملت ایران:تاچ کاور، کیبردی ۸۰ دلاری است که به همراه این تبلت فروخته می شود و تقریبا همه کاربران برای استفاده مناسب از سرفیس یکی از آنها را می خرند. اما برخی از آنها در فروم های پشتیبانی مایکروسافت اعلام کرده اند که تنها چند روز بعد از استفاده با ترک و شکستگی در تاچ کاور مواجه شده اند.

محل این ترک در قسمتی است که کاور به صورت مغناطیسی به تبلت متصل می شود و از آنجایی که این مشکل توسط کاربران اروپایی و آمریکایی گزارش شده به نظر می رسد که مربوط به یک کارخانه خاص سازنده نباشد.

گاردین در مورد تعداد موارد بروز این مشکل از مایکروسافت سوال کرده اما این شرکت پاسخی در این مورد نداده است. در عین حال کاربرانی که این مشکل را پیدا کرده اند با مراجعه به فروشگاه های رسمی یک تاچ کاور جدید دریافت کرده اند.

کاربران مختلف در بحثهای مطرح شده اینگونه نتیجه گیری کرده اند که این شکاف ها به خاطر فشار فیزیکی که به این بخش کاور وارد می شود به وجود می آید. و گفته شده زمانی که کاور را به عقب می چرخانید احتمال این شکستگی بیشتر می شود. بنابراین بهتر است هنگام مطالعه و موقعیت های مشابه تاچ کاور را جدا کنید.

مشتریان سرفیس می توانند به خاطر این مشکل یک تاچ کاور نو دریافت کنند اما شاید بهتر باشد خریداران ایرانی کمی بیشتر صبر کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد مشکل تاچ کاور منتشر شود. چرا که امکان جایگزینی آن به راحتی در دسترس نیست.

نارنجی