ملت ایران:واحدهای پردازش گرافیک GPU که برای بازی های رایانه ای ایجاد شدند برای ساخت یکی از قدرتمندترین ابرریانه های جهان مورد استفاده قرار گرفته اند.

آزمایشگاه ملی اوک ریج وزارت انرژی آمریکا می گوید این ابررایانه که تایتان نام دارد می تواند ۲۰ هزار تریلیون محاسبه را در ثانیه انجام دهد و توان محاسباتی غیرمنتظره ای را برای تحقیقات در انرژی، تغییرات اقلیم، موتورهای کارا مواد و دیگر زمینه های تحقیقاتی دارد.

تایتان ۱۰ برابر قدرتمند تر از ابررایانه پیشین این آزمایشگاه موسوم به جاگوار است.

تصویر: قدرتمندترین ابر رایانه جهان

این سیستم حاوی ۱۸ هزار و ۶۸۸ نود(node) است که هر کدام ترکیبی از پردازشگرهای ۱۶ هسته ای AMD Opteron ۶۲۷۴و واحد پردازش گرافیک NVIDIA Tesla K۲۰است.

این ترکیب به تایتان امکان می دهد تا فضایی معادل جاگوار اشغال کند در حالی که میزان بسیار اندکی بیش از این ابررایانه برق مصرف خواهد کرد.

جف نیکلاس مدیر این آزمایشگاه گفت: یکی از چالش های ابررایانه های امروزی، میزان برق مصرفی است. ترکیب واحد پردازش گرافیک(GPU) و CPUدر یک سیستم واحد، برق کمتری نسبت به CPUهای تنها مصرف می کند و در نتیجه آلودگی های زیست محیطی کمتری به جا می گذارد.

تایتان می تواند فرایندهایی که انجام آنها یک تا پنج سال طول می کشد را طی یک روز انجام دهد. جاگوار محاسبات سه ماهه را طی یک روز انجام می دهد.

منبع: مهر