اختصاصی ملت ایران: گاهی تنها کلمات قادر به بیان احساسات نیستند یک سری قطعات کوچک می توانند به شما در انتقال احساست در پیام شما موثر و کمک کننده باشند. chat perf یکی از قطعه هایی است که امکان ارسال بو را از طریق تلفنهای هوشمند مثل آی فون را فراهم می کند. این قطعه شامل یک مخزن حاوی بو است که به انتهای تلفن هوشمند متصل میشود و به کمک نرم افزار می تواند بو را به همراه اس اسم اس انتقال دهد.

با انتخاب یکی از بوها از سوی فرد ارسال کننده همزمان این بو و رایحه از طریق دستگاه موجود روی گوشی گیرنده پخش میشود.