به گزارش اختصاصی ملت ایران گوگل برای اولین بار اجازه داد که هشت مرکز داده که تامین کننده خطوط اینترنتی جهان است در معرض دید قرار بگیرد. شرکت گوگل شبکه پیچیده پروسه های درخواستهای جستجو اینترنت، ویدئو کلیپ های یوتیوب و توزیع میلیونها ایمیل را به نمایش گذاشته است. هزاران سرور و کابل رنگی که به سرعت اطلاعات را در سراسر جهان منتشر می کنند برای اولین بار در معرض دید قرار گرفت