ملت ایران:اولین و مهمترین نیاز هر کاربر اینترنت در زمان اتصال به اینترنت استفاده نمودن از یک مرورگر وب می باشد. بنابراین داشتن یک مرورگر سریع و در این حال با ثبات از ضروریترین نیاز های هر کاربر اینترنت است. لازم نیست وقت خود را صرف مقایسه و انتخاب بهترین مرورگر ها بکنید، تنها کافی است نگاهی به این تصویر کنید.

infographics. ir